TJ Sokol Chrasť nad Hornádom

Krížová tabuľka

Výsledky

Krížová tabulka

1.trieda


doma vonku
SNV B Prako Nálep Klukn Odorí Chras Bystr Richn Gelni Domaň Mníše Olcna Jamní Sp. B
SNV B   2:2 16.kolo 1:0 18.kolo 6.kolo 20.kolo 8.kolo 22.kolo 10.kolo 24.kolo 12.kolo 26.kolo 4:2
Prakovce 15.kolo   0:0 18.kolo 6.kolo 20.kolo 8.kolo 22.kolo 10.kolo 24.kolo 12.kolo 26.kolo 2:2 5:0
Nálepkovo 4:0 17.kolo   6.kolo 20.kolo 8.kolo 22.kolo 10.kolo 24.kolo 12.kolo 26.kolo 5:0 15.kolo 5:0
Kluknava 17.kolo 0:0 19.kolo   8.kolo 22.kolo 10.kolo 24.kolo 12.kolo 26.kolo 2:1 15.kolo 0:0 7.kolo
Odorín 3:2 19.kolo 7.kolo 21.kolo   10.kolo 24.kolo 12.kolo 26.kolo 2:2 15.kolo 2:2 17.kolo 9.kolo
Chrasť 19.kolo 7.kolo 21.kolo 9.kolo 23.kolo   12.kolo 26.kolo 2:0 15.kolo 1:0 17.kolo 7:2 11.kolo
Bystrany 7.kolo 21.kolo 9.kolo 23.kolo 11.kolo 25.kolo   5:2 15.kolo 5:0 17.kolo 5:0 19.kolo 13.kolo
Richnava 21.kolo 9.kolo 23.kolo 11.kolo 25.kolo 13.kolo 14.kolo   3:0 17.kolo 6:2 19.kolo 7.kolo 15.kolo
Gelnica 9.kolo 23.kolo 11.kolo 25.kolo 13.kolo 14.kolo 2:1 16.kolo   3:2 19.kolo 7.kolo 21.kolo 17.kolo
Domaňovce 23.kolo 11.kolo 25.kolo 13.kolo 14.kolo 1:0 16.kolo 1:0 18.kolo   7.kolo 21.kolo 9.kolo 19.kolo
Mníšek 11.kolo 25.kolo 13.kolo 14.kolo 3:1 16.kolo 1:1 18.kolo 6.kolo 20.kolo   9.kolo 23.kolo 21.kolo
Olcnava 25.kolo 13.kolo 14.kolo 2:1 16.kolo 1:0 18.kolo 6.kolo 20.kolo 8.kolo 22.kolo   11.kolo 23.kolo
Jamník 13.kolo 14.kolo 2:4 16.kolo 6:1 18.kolo 6.kolo 20.kolo 8.kolo 22.kolo 10.kolo 24.kolo   25.kolo
Sp. Bystrany 14.kolo 16.kolo 18.kolo 20.kolo 22.kolo 24.kolo 26.kolo 0:4 1:5 6.kolo 8.kolo 10.kolo 12.kolo  

Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky

 

Ďakujeme Vám za Vaše príspevky