TJ Sokol Chrasť nad Hornádom

História klubu

 Z histórie futbalu                                                                                                                                     Vznik chrasťanského organizovaného futbalu sa uvádza na rok 1958.To je rok registrácie dospelých, dorastenci začínali  v roku 1956, takže rok 1956 by sa mal uvádzať ako rok oficiálneho vzniku klubu.  Prvým predsedom TJ SOKOL sa stal p. Ladislav Gerda. Futbaloví nadšenci v našej obci však začali s futbalom už skôr. Hrali futbal na rôznych miestach, ako Veľká Lúka, Teplica alebo pri Hrušovskom lesíku. V roku 1946 začali s vybavovaním pozemku na futbalové ihrisko, ktoré chceli urobiť z druhej strany Hornádu, oproti Veľkej Lúke. Za týmto účelom boli aj v Bratislave na vtedajšom povereníctve, aby mohli dostať túto parcelu, čo sa im aj podarilo. Zhotovili si disky a volmi upravili tieto priestory na futbalové ihrisko. Veľkú úlohu v tejto veci zohrali Ján Gerda a Jozef Melega. Okrem nich medzi prvých nadšencov futbalu patrili Michal Jančár, Valent Šefčík, Cyril Pukluš, Ján Pukluš, Ján Pramuka, Jozef Garčár, Emil Michalov, Štefan Augustín, Jozef Garčár, Valent Jančár a ďalší. Na tomto futbalovom ihrisku sa hral futbal do roku 1979, kedy bolo vybudované terajšie futbalové ihrisko. Prvý zápas odohrali proti susedným Matejovciam nad Hornádom, potom nasledovali ďalšie priateľské zápasy najmä so susednými obcami: Jamníkom, Sp. Hrušovom, Olcnavou a postupne ďalším obcami. Presný dátum vzniku Telovýchovnej jednoty nie je známy, vie sa však, že názov bol vždy TJ Sokol a ani napriek tlakom z nadriadených orgánov sa nezmenil. Podľa dostupných materiálov bol najdlhšie predsedom TJ František Melega – 13 rokov, Ladislav Jančár a Marián Jančár – 6 rokov. Z tajomníkov TJ je najdlhšie vo funkcii Jozef Murár – 35 rokov, Štefan Melega – 8 rokov, Ing. František Murár – 5 rokov. Vo funkcií pokladníka je najdlhšie Ing. Anastázia Sendrejová – 10 rokov, Ján Jančár – 9 rokov a Mária Melegová – 1 rok.                                                                            

Súčastnosť                                                                                                                                                            V súčasnosti máme pravidelne v súťaži 3 mužstvá mužov, dorastencov a žiakov. Každé z našich mužstiev už hralo v troch súťažiach. V dvoch okresných a v jednej krajskej súťaži. Muži sú v súťaži bez prestávky minimálne od ročníka 1961/62. Dorastenci sú v súťaži bez prestávky od ročníka 1972/73 a žiaci hrajú od ročníka 1977/78 s jednou prestávku v ročníku 1980/81, pre nedostatok hráčov. Naše mužstva sa doposiaľ stretli v majstrovských zápasoch s mužstvami 88 miest a obcí košického a prešovského kraja. Podľa súčasného územného rozdelenia sa stretli s mužstvami 11-tich okresov. Z okresu Spišská Nová Ves sa naši muži nestretli v majstrovskom zápase iba so Sp. Novou Vsou a Krompachmi. So Sp. Novou Vsou, však hrali Slovenský pohár. Ak si uvedomíme, že naša obec je rozlohou a aj počtom obyvateľov malá, sú tieto výsledky o to viac cennejšie. Za tieto výsledky patrí vďaka všetkým hráčom, trénerom a celému radu ďalších ľudí, ktorí zabezpečujú chod klubu. Z trénerov bol pri mužstve mužov zatiaľ najviac sezón Vladimír Jančár – 5, Jozef Keruľa – 4 a Jozef Šofranko – 3 sezóny. Pri dorastencoch bol najviac Jozef Murár – 10, Peter Szynalik - 8, Vladimír Jančár a Vladimír Gonda po 4 sezóny. Pri žiakoch bol Štefan Murár - 19 a Jozef Olejník – 6 sezón. Zo začiatku hrali za naše mužstvo iba domáci hráči, ale postupne prichádzali aj z Vítkoviec a iných obcí a miest širokého okolia, najmä vtedy, ak sa postúpilo do vyššej súťaži a bolo potrebné skvalitniť káder mužstva.

 

Ďakujeme Vám za Vaše príspevky